try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Emlak Vergisi Sorgulama
Emlak Vergisi Ödeme Sorgulama ve Öğrenme

Emlak Vergisi Değerleri 2018 Açıklandı mı?

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49’uncu maddesinin (b) fıkrası uyarınca “takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin dört yılda bir yapacakları takdirler, tarh ve tahakkuk işleminin yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay önce karara bağlanarak arsalara ait olanlar takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar il merkezindeki ticaret ve ziraat odalarına ve belediyelere imza karşılığında verilmektedir.”

Büyükşehir belediyesi bulunan illerde takdir komisyonu kararları; vali veya vekâlet vereceği memurun başkanlığında defterdar veya vekâlet vereceği memur, vali tarafından görevlendirilecek tapu sicil müdürü ile ticaret odası, serbest muhasebeci mali müşavirler odası ve esnaf – sanatkârlar, sanatkârlar odaları birliğine görevlendirilecek birer üyeden oluşan merkez komisyonuna imza karşılığında verilir

Merkez komisyonu kendilerine tebliğ edilen kararları 15 gün içinde inceler ve inceleme sonucunda belirlenen değerleri ilgili takdir komisyonuna geri gönderirler. Merkez komisyonunca farklı değer belirlenmesi halinde bu değerler ilgili takdir komisyonlarınca yeniden takdir yapılmak suretiyle dikkate alınır.

Kesinleşen asgari ölçüde arsa ve arazi birim değerleri, ilgili belediyelerde ve muhtarlıklarda uygun bir yere asılmak suretiyle tarh ve tahakkukun yapıldığı
yılın başından mayıs ayı sonuna kadar ilan edilmektedir.

Arsa takdirleri, arsalar veya arsa sayılacak parsellenmemiş araziler için 2018 yılına ait emlak vergisi değerleri ilgili belediyeler nezdinde oluşturulan takdir komisyonları tarafından, arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş araziyi sınırları içerisinde bulunduran her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler itibarıyla takdir olunan birim değere göre yapılmış veya hesaplanmıştır.
Turistik bölgelerde valiliklerce tespit edilen pafta, ada veya parsellere ait 2018 yılı emlak vergisi değerlerinin belirlenmesi bu esasa göre yapılmıştır.

Yasal düzenleme gereği asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdir işlemlerinin tamamlanarak karara bağlanması ve kararların ilgililere tebliğ işlemleri
30 Haziran 2017 günü mesai saati bitimine kadar tamamlanmış bulunmaktadır.
Takdir komisyonu kararlarına karşı 30 gün içinde vergi mahkemeleri nezdinde dava açılabilmektedir. Açılan dava sonucu vergi mahkemelerince takdir komisyonu kararının iptali şeklinde oluşması halinde;

İlgili valilerce Danıştay nezdinde temyiz konusu yapılması uygun görülmeyen kararlar için takdir komisyonlarının derhal toplanarak yeni bir karar vermesi,
İlgili valilerce Danıştay nezdinde temyiz konusu yapılması uygun görülen vergi mahkemesi kararları için idari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca gecikmeksizin işlem tesis edilmesi, bu süre içerisinde de vergi mahkemesi kararları göz önünde bulundurulmak suretiyle takdir komisyonlarınca derhal yeniden takdir yapılması gerekmektedir. (x)

Yeniden yapılacak takdirlerle ilgili takdir komisyonu kararları gerekçeli olacak ve gerekçede asgari ölçüdeki arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin vergi
mahkemesi kararları dikkate alınarak belirlendiği açıklanacaktır.
Vergi mahkemesince, takdir komisyonu kararları üzerine kısmen iptal, kısmen tasdik kararı verilmesi halinde, kararın iptal edilen kısmı için gecikmeksizin işlem tesis edilmesi, sürenin 30 günü geçmemesi, bu süre içerisinde vergi mahkemesi kararları dikkate alınarak takdir komisyonlarınca derhal yeniden takdir yapılması gerekmektedir.

Olayın yargıya taşınması halinde takdir komisyonları sadece iptal edilen değerler hakkında karar vereceklerdir. Bu bağlamda takdir komisyonu kararlarının tasdik edilen kısmının uygulanmasına devam edilecektir.

Vergi mahkemesince verilen kararlar, takdir komisyonunca belirlenen değerleri belli bir oranda artırması veya azaltması veyahut yeni bir değer belirlemesi şeklinde takdir kararlarını düzeltme yönünde ise takdir komisyonlarınca yeni bir takdir yapılmayacak, vergi mahkemesi kararları esas alınacaktır.

Yargı kararları üzerine takdir komisyonlarınca yeniden verilen kararlar ile daha evvel verilen kararlardan kesinleşenler, belediye ve muhtarlıklarda ilana mahsus yerlere asılmak suretiyle 2018 yılının Mayıs ayı sonuna kadar mükelleflere duyurulacaktır.
(x) Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi Seri No:2017

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar