try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Emlak Vergisi Sorgulama
Emlak Vergisi Ödeme Sorgulama ve Öğrenme

Kaçak Yapılarda Emlak Vergisi Nasıl Hesaplanıyor?

Kaçak Yapılarda Emlak Vergisi Nasıl Hesaplanıyor?

Kaçak yapılar ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı bir şekilde yapılmış yapılardır. Kaçak yapı emlak vergisi, kaçak olmayan yapılardaki gibi hesaplanıyor. Buna göre emlak vergisi arsa ve binalar için nasıl hesaplanır? aşağıda...

Kaçak yapılar ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı bir şekilde yapılmış yapılardır. Kaçak yapılar tespit edildikten sonra ruhsata uygun hale getirilmesi için yapı sahibine tanınan bir süre vardır. Yapı bu süre içersinde uygun hale getirilmemişse yıkılabilir. Ruhsatsız olup, gözden kaçmış yapılar, örneğin, kaçak katlar, resmi belgelerle alınıp satılamazlar. Bu yapılar için tapu da çıkarılamaz. Kaçak yapı emlak vergisi kaçak olmayan yapılardaki gibi hesaplanıyor.

Yapının tamamı kaçak ise yasa önünde sadece arsası var göründüğünden, arsa olarak işlem yapılıyor. Ruhsatsız yapılar içerisinde; fabrikalar, çiftlikler, ikamet için kullanılan binalar (gecekondular), benzin istasyonları, turizm tesisleri, oteller, moteller vb. bulunabilir. Ülkemizde yapılan yapılarda yüzde 80 oranında kaçak kat, eklenti veya binanın tamamının yapıldığı bir gerçektir.

Kaçak yapı emlak vergisi!

Kaçak yapı emlak vergisi kaçak olmayan yapılarınki gibi hesaplanıyor. Buna göre emlak vergisi;

1) Arsa ve araziler için, Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parseller), arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla takdir olunan birim değerlere göre,

2) Binalar için, Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden yararlanılmak suretiyle, hesaplanan bedeldir. Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıl vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar