try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Emlak Vergisi Sorgulama
Emlak Vergisi Ödeme Sorgulama ve Öğrenme

İnternet Vergi Dairesi İletişim (Emlak Vergisi İletişim)

Emlak Vergisi Borç Bilgilendirme Servisi Giriş için Tıklayınız

Başkanlığımıza intikal eden yazılar, telefonlar ile BİMER ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde gelen dilekçelerde; sıkça kendisinin herhangi bir vergi borcu bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Başkanlığımızca sürekli ve süreksiz yükümlülüklerden kaynaklanan ve süresinde ödenmediği için vadesi geçmiş olan veya henüz vadesi gelmemiş vergi borcu bulunup bulunmadığına dair mükellef bazlı bilginin belli şartlar dahilinde kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, www.gib.gov.tr’de "borç bilgilendirme servisi" hazırlanmış olup bilgi güvenliğine, vergi mahremiyetine ve kanunlardan kaynaklanan mükellef bilgilerinin gizliliğine riayet edilmesi ve borç bilgisi sorgulanmak istenen kişinin gerçekten sorgulayan kişi olduğuna emin olunmak amacıyla bir takım kişisel bilgilerin girişinin yapılması suretiyle buradan gerçek kişi mükelleflerin vadesi geçmiş veya henüz vadesi gelmemiş vergi borçlarını sorgulayabilmeleri imkanı getirilmiştir.

Bununla birlikte, anılan serviste gösterilmekte olan borç bilgisi sadece bilgilendirme amacı taşımakta olup mükelleflerin mükellefiyet ve hesap durumlarına ilişkin her türlü bilgi ve belge mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğündeki mükellef dosyasında arşivlenmekte olduğundan en güncel borç bilgisi de vergi dairesi müdürlüğündeki dosyalarda tutulmaktadır. Bu nedenle vergi dairesindeki kayıtlar asıldır.

Borç bilgilendirme servisini kullanarak borç bilgisini öğrenmek isteyenler için ayrıca bir sonraki sayfada “SIK SORULAN SORULAR” bölümü oluşturulmuş olup burada gerekli detaylı açıklamalar yapılmıştır.

Emlak Vergisi Online Borç Ödeme Sorgulama İletişim Bilgileri

BORÇ BİLGİLENDİRME SERVİSİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

SORU 1: Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde borç bilgilendirme servisinden
yararlanmak için kişinin eş veya babasının TC Kimlik Numarası istenmektedir. Babası
vefat etmiş ve eşi olmayan kişiler bu durumda bu sistemden yararlanabilecekler
midir? Yararlanılabilecekse ne şekilde yararlanılacaktır?

CEVAP 1: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2007 yılında
yapılan çalışma kapsamında Türk Vatandaşı olan herkese (yaşamı sona ermiş
olanlar dâhil) TC Kimlik Numarası verilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle vefat etmiş
dahi olsa bir TC Kimlik Numarası bulunmaktadır ve ilgili nüfus müdürlüğünden veya
e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilmektedir. Ayrıca, sadece
eş ve babanın TC Kimlik Numarası değil, nüfus kayıt örneğinde (kütükte) kaydı olan
anne, baba, eş veya çocuklardan herhangi birinin TC Kimlik Numarası veya o da
yoksa anne kızlık soyadı bilgisi de bu sorgulama için yeterlidir.

SORU 2: Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde borç bilgilendirme servisinden
yararlanmak için bizden TC Kimlik Numarası ve diğer kimlik bilgileri neden isteniyor.

CEVAP 2: Mükelleflerin mükellefiyetine ve hesap durumlarına ilişkin bilgilerin
açıklanması, Vergi Usul Kanunu 5 inci maddesinde tanımlanan vergi mahremiyeti
çerçevesinde mümkün olabilmektedir. Bu kanun maddesine istinaden söz konusu
bilgiler adli ve idari soruşturmalar kapsamında ya da mükellefin kendisinin talebi
halinde açıklanabilmektedir. Bu nedenle, Başkanlığımızca kontrol amaçlı olarak
(mükellefin kendisinin sorgulayıp sorgulamadığını diğer bir deyişle yetkisiz ve ilgisiz
üçüncü kişilerce sorgulanmadığını tespit ve teyit etmek için) bu ekranda kimlik
bilgilerinin doğrulanması talep edilmektedir.

SORU 3:……………. TC Kimlik Numaralı …………….’yım. İnternetten borç
bilgilendirme servisinde kimlik bilgileri ile giriş yapmak istediğimde “bu TC Kimlik
Numarası başkasına aittir” hatası alıyorum.

CEVAP 3: Bilgi girişi sırasında hata yapılmış olabilir. Tarafınızca bu ekrana girilmiş
olan kimlik bilgileri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (bağlı bulunulan
nüfus müdürlüğü) tarafından yönetilen ve vukuatlı nüfus kaydı bilgilerinin yer aldığı
MERNİS sistemi içerisinde bu amaçla hazırlanmış olan ekrana Başkanlığımızca
elektronik ortamda web servisle anlık olarak bağlanılarak sorgulanmaktadır. Bu
nedenle girilmiş olan bilgiler ile MERNİS sisteminde yer alan bilgiler eşleşmiyorsa bu
şekilde hata mesajı verilmektedir.

SORU 4: Borç Bilgilendirme Servisi ile gerçek kişiler, kimlik bilgileri ile tüm
Türkiye’deki adlarına kayıtlı sürekli ve süreksiz mükellefiyete sahip tüm vergi
borçlarıyla her çeşit harç borçlarını sorgulayabilmektedir. Burada, vergi dairesi ve
vergi türü bazında gecikme zammı dâhil toplam borçlar gösterilmektedir. Bu borçlarla
ilgili gecikme zammı hangi tarih itibarıyla hesaplanmaktadır?

CEVAP 4: Borç Bilgilendirme Servisi gerçek kişilerin kimlik bilgileri ile girip tüm
Türkiye’deki adlarına kayıtlı sürekli ve süreksiz mükellefiyete sahip tüm vergi resim ve
harç borçlarını sorgulayabilecekleri bir hizmettir. Burada, bağlı bulunulan vergi
dairelerinde yer alan vergi türü bazında gecikme zammı dâhil sorgulama yapıldığı
andaki toplam borçlar gösterilmekte olup bu borçlar sürekli olarak güncellenmektedir.

SORU 5: Borç bilgilendirme servisinden …….………….. TC Kimlik Numaralı babam
adına sayfayı açamıyorum. Babamın babası 1950’lerde vefat ettiğinden TC Kimlik
Numarası mevcut değil, aynı zamanda eşinden de ayrıldığından annemin de TC
Kimlik Numarası sistem tarafından kabul edilmiyor. Aile fertlerinden kimsenin TC
Kimlik Numarası da sistem tarafından kabul edilmiyor. Ne yapmamız lazım?

CEVAP 5: Annenizin/ Babanızın/Eşinizin/Çocuğunuzun TC Kimlik Numarası alanında
anne, baba, eş veya çocuklardan herhangi birine ait TC Kimlik Numarasının girişine
izin verilmektedir. Tarafınızca bu ekrana girilmiş olan kimlik bilgileri, Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen ve vukuatlı nüfus kaydı
bilgilerinin yer aldığı MERNİS sistemi içerisinde bu amaçla hazırlanmış olan ekrana
Başkanlığımızca elektronik ortamda web servisle anlık olarak bağlanılarak
sorgulanmaktadır. Bilindiği üzere boşanma durumunda kadının nüfus kaydı, ilgili
nüfus idaresince ayrıldığı eşinin kütüğünden alınıp evlenmeden önceki nüfus
kütüğüne aktarılmaktadır. Babanızın eşinden ayrıldığı ifade edildiğine göre annenizin
TC Kimlik Numarasını sistemin görmemesi normal olup bu durumda, hiç aile ferdi
bulunmuyorsa “Anne Kızlık Soyadı” bölümü seçilerek buraya giriş yapılabilir.
Bununla birlikte, borç bilgilendirme servisine giriş yapıldığında gelen “UYARILAR”
ekranında da yer aldığı üzere bu servisin sadece borçla ilgili bilgilendirme amaçlı
oluşturulduğu göz önüne alınarak bu servise herhangi bir şekilde giriş yapılamaması
halinde size en yakın herhangi bir vergi dairesi müdürlüğünden detaylı borç bilgisi
öğrenilebileceği gibi www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-devlet kapısından giriş
yapılarak “vergi borcu sorgulama” linki yardımıyla da güncel vergi borcu bilgisi
öğrenilebilecektir.

SORU 6: Borç bilgilendirme servisi ile gösterilmekte olan borç tutarı, vadesi geçmiş
borç tutarları mıdır yoksa cari borçları da kapsıyor mu?

CEVAP 6: Borç bilgilendirme servisi ile gösterilmekte olan borç tutarı, vadesi geçmiş
ve vadesi gelmemiş borç tutarlarını içermektedir. Ekrana getirilen borç bilgisi, vergi
dairelerince sisteme girişi yapılan bilgiler olup mükellef, bu tarihten sonra ödeme
yapmış, itiraz sonucu vergi dairesince düzeltme yapılmış, yeni borç oluşmuş veya
tecil/taksitlendirme yapılmış olduğu halde vergi dairesince sisteme o anda girilmemiş
olabilir. Bu nedenle sadece genel bilgilendirme amacı taşıyan bu ekrandaki borç
bilgisi yerine en güncel ve detaylı borç bilgisini almak isteyen mükellefler en yakın
vergi dairesi müdürlüğüne başvurmalıdır.

SORU 7: Borç bilgilendirme servisi ile sorgulama yapmak istiyorum. Ancak, babam
1966 tarihinde öldü ve TC Kimlik Numarası yok. Evliyim ancak eşim TC vatandaşı
değil. Yabancı Kimlik Numarası ile de sorgulama yapılabilir mi? Eşim Yabancı kimlik
numarası alamaz ise nasıl işlem yapabilirim?

CEVAP 7: Annenizin/ Babanızın/Eşinizin/Çocuğunuzun TC Kimlik Numarası alanında
anne, baba, eş veya çocuklardan herhangi birine ait TC Kimlik Numarasının girişine
izin verilmektedir. Tarafınızca bu ekrana girilmekte olan bu kimlik bilgileri, Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen ve vukuatlı nüfus kaydı
bilgilerinin yer aldığı MERNİS sistemi içerisinde bu amaçla hazırlanmış olan ekrana
Başkanlığımızca elektronik ortamda web servisle anlık olarak bağlanılarak
sorgulanmaktadır. Babanız vefat etmiş olsa dahi bir TC Kimlik Numarası
bulunmaktadır ve bu bilgi, ilgili nüfus müdürlüğünden öğrenilebilmektedir. Ayrıca, TC
Kimlik Numarası girişi yapılacak hiç aile ferdi bulunmuyorsa “Anne Kızlık Soyadı”
bölümü seçilerek de buraya giriş yapılabilir.

Bununla birlikte, borç bilgilendirme servisine giriş yapıldığında gelen “UYARILAR”
ekranında da yer aldığı üzere bu servisin sadece borçla ilgili bilgilendirme amaçlı
oluşturulduğu göz önüne alınarak bu servise herhangi bir şekilde giriş yapılamaması
halinde size en yakın herhangi bir vergi dairesi müdürlüğünden detaylı borç bilgisi
öğrenilebileceği gibi www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-devlet kapısından giriş
yapılarak “vergi borcu sorgulama” linki yardımıyla da güncel vergi borcu bilgisi
öğrenilebilecektir.

SORU 8: Oğluma ait …………. TC Kimlik Numarasını kullanarak Borç Bilgilendirme
Servisine giriş yapmaya çalıştığımda, oğluma ait TC Kimlik Numarasının hatalı
olduğu yönünde uyarı almaktayım. Bu sorun nasıl çözülmelidir?

CEVAP 8: Annenizin/ Babanızın/Eşinizin/Çocuğunuzun TC Kimlik Numarası alanında
anne, baba, eş veya çocuklardan herhangi birine ait TC Kimlik Numarasının girişine
izin verilmektedir. Tarafınızca bu ekrana girilmiş olan kimlik bilgileri, Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen ve vukuatlı nüfus kaydı
bilgilerinin yer aldığı MERNİS sistemi içerisinde bu amaçla hazırlanmış olan ekrana
Başkanlığımızca elektronik ortamda web servisle anlık olarak bağlanılarak
sorgulanmaktadır.

Bu ekrandan Başkanlığımızca yapılan sorgulamada eşinizden ayrıldığınız
anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere boşanma durumunda kadının nüfus kaydı, ilgili nüfus
idaresince ayrıldığı eşinin kütüğünden alınıp evlenmeden önceki nüfus kütüğüne
aktarılmaktadır. Bu nedenle, oğlunuzun TC Kimlik Numarasının sizin nüfus
kütüğünde görülmemesi normal olup bu durumda evlenmeden önceki nüfus
kütüğünde yer alan anneniz ya da babanızın TC Kimlik Numarası bilgi girişinin
yapılabilecektir. Eğer TC Kimlik Numarası bilgi girişi yapılacak başkaca bir aile ferdi
bulunmuyorsa “Anne Kızlık Soyadı” bölümü seçilerek buraya giriş yapılabilecektir.
Bununla birlikte, borç bilgilendirme servisine giriş yapıldığında gelen “UYARILAR”
ekranında da yer aldığı üzere bu servisin sadece borçla ilgili bilgilendirme amaçlı
oluşturulduğu göz önüne alınarak bu servise herhangi bir şekilde giriş yapılamaması
halinde size en yakın herhangi bir vergi dairesi müdürlüğünden detaylı borç bilgisi
öğrenilebileceği gibi www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-devlet kapısından giriş
yapılarak “vergi borcu sorgulama” linki yardımıyla da güncel vergi borcu bilgisi
öğrenilebilecektir.

SORU 9: ……………TC Kimlik Numaralı, sonradan TC vatandaşı olan kişiyim.
Annemin, babamın, çocuklarımın T.C. Kimlik Numarası bulunmamaktadır. Anne kızlık
soyadı bölümü de hata mesajı veriyor. Ne yapmam gerekir?

CEVAP 9: www.gib.gov.tr de yer alan Borç Bilgilendirme Servisi, bu servise giriş
yapıldığında gelen “UYARILAR” ekranında da yer aldığı üzere sadece borçla ilgili
bilgilendirme amaçlı oluşturulmuş olup bu servise herhangi bir şekilde giriş
yapılamaması halinde en yakın herhangi bir vergi dairesi müdürlüğüne başvurarak
detaylı borç bilgisi öğrenilebileceği gibi www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-devlet
kapısından giriş yapılarak “vergi borcu sorgulama” linki yardımıyla da güncel vergi
borcu bilgisi öğrenilebilecektir.

SORU 10: www.gib.gov.tr den borç bilgilerimi sorgulamak isterken sürekli güvenlik
kodu hatasını veriyor. Büyük küçük harf dikkat ederek girmeme rağmen.

CEVAP 10: www.gib.gov.tr de yer alan Borç Bilgilendirme Servisine giriş
yapıldığında, kırmızı renkli yazı ile “Güvenlik kodundaki harfleri resimde gördüğünüz
gibi büyük harflerle giriniz.” şeklinde belirtildiği üzere güvenlik kodunun tamamının
büyük harflerle yazılması gerekmektedir.

Bununla birlikte, sistemde güvenlik açığı oluşmaması için ekrana çıkan güvenlik
kodunun belli bir geçerlilik süresi vardır. Güvenlik kodu ile birlikte, diğer bilgilerin de
girişi yapılarak alttaki TAMAM butonuna tıklanana kadar geçen süre belli bir zaman
sınırını aşmışsa güvenlik kodu artık geçerliliğini yitirecek ve sistemde arka planda
yeni bir güvenlik kodu üretileceğinden girdiğiniz güvenlik kodu bilgisinde hata mesajı
verecektir. Bu nedenle, sisteme giriş yapmaya başlamadan önce T.C. Kimlik
Numarası, nüfus cüzdanı seri ve sıra no ya da anne kızlık soyadı bilgisini hazır
bulundurmanız önerilmektedir.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar